วันจันทร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2556

ศึกษาข้อมูลก่อนเรียน เรื่องวิธีการใช้งาน WordPressThai Academy Edition

       เริ่มต้นจากการดาวน์โหลดขอ้มูลจาก wordpressthai.com  จากนั้นจัดการ Extract ไฟล์ลงเครื่อง
 

ไฟล์ที่ได้ก็จะประกอบด้วย
   


      เริ่มต้นการใช้งานโดยการคลิกที่ usbwebserver จะดังภาพด้านล่าง จากนั้นคลิกที่คำว่า Localhost  เพื่อเริ่มเข้าสู่การปรับแต่งเว็ป
สิ่งที่ได้คือหน้าเว็ปชี้แจงโปรแกรม ซึ่งที่ต้องทำต่อไปคือคลิกที่ลิ้ง localhost:8080 เพื่อเริ่มต้น 
 จากนั้นใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบ ในที่นี้คือ admin เมื่อเส็จแล้วจะเข้าสู่ระบบจักการเว็ป


เมื่อเข้ามาแล้วก็สามารถเพิ่ม จัด ปรับแต่ง ได้ตามความต้องการ  ในที่นี้ดิฉันทดลองปรับเปลี่ยนและเพิ่มเติมข้อมูลลงไป เพื่อเป็นการศึกษาการทำงาน  ก่อนอาจารย์สอนในสัปดาห์ต่อไป  ดังนี้

1. เพิ่มโพลต์ลงไป ในเมนู เนื้อหาบล๊อก


2. เพิ่มเมนุ ในหัวข้อ แก้ไขหน้าหัวข้อ


3. ติดตั้งโปรแกรมเสริม

4. เพิ่มวิกเจ็ตไว้ส่วนข้างของเว็ป

5. ปรับแต่ง Theme ของหน้าเว็ป โดยการเปลี่ยนจากของอาจารย์  มาเป็น Twenty Eleven จากนั้น ออกแบบหัวเว็ป และพื้นหลังเว็ปเป็นของตัวเอง  แล้วจึงอัพโหลดลงไปแทนที่


ผลที่ได้จากการปรัปแต่งข้างต้น ดังนี้วันศุกร์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2556

บันทึกการเรียนการสอนครั้งที่ 9

      วันนี้เป็นการสอบกลางภาคสำหรับหรับรายวิชานี้ โดยแบ่งเป็นสอบปฏิบัติและสอบผ่านระบบออนไลน์
       จากนั้นอาจารย์ให้ความรู้เกี่ยวกับการตั้งชื่องานวิจัยเป็นภาษาอังกฤษ โดยใช้ Google Translate และแนะนำเว็ปไซด์สำหรับตรวจสอบแกรมม่าว่าถูกต้องหรือไม่ คือ http://www.free-grammar-check.com/ และซอฟแวร์ฟรีที่ใช้เช็คแกรมม่า สามารถดาวน์โหลดฟรี่นั้นคือ gingersoftware สามารดาวน์โหลดได้ ที่นี่

บันทึกการเรียนการสอนครั้งที่ 8

        อาจารย์ให้ความรู้เกี่ยวกับการปรับแต่ง google sites โดยใช้แม่แบบจาก
ไซด์ของอาจารย์ นั้นคือ https://sites.google.com/site/chandraresearchers/
โดยนำข้อมูลการทำวิจัยของนักศึกษาใส่ลงไป เป็นไซด์การทำวิจัยส่วนตัว


บันทึกการเรียนการสอนครั้งที่ 7

         สิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้คือ 
หลักการตั้งชื่องานวิจัย 
โดยที่ยกตัวอย่าง
       โครงการออกแบบหนังสือภาพและรวบรวมข้อมูลรถยนต์ที่นั่งส่วนบุคคลตั้งแต่ปีคศ.1900-1970

VPAT

V=Variable ตัวแปรที่ศึกษา

V1=ตัวแปรต้น(ที่ศึกษา) การออกแบบหนังสือ ความรู้ ข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์ การออกแบบจัดหน้าหนังสือและส่วนประกอบของหนังสือ วัตถุประสงค์กำกับไว้
V2.= ตัวแปรตาม ผลงานที่สำเร็จออกมา เป็นอย่างไร คุณลัีกษณะที่ปรากฏ เนื้อหา
ใครรับรอง ใคร/ผู้ใดช่วยสนับสนุนว่าได้ผลอย่างไร ระดับใด ใช้งาน...

P = Population ประชากรที่ร่วมศึกษาเช่น คน สัตว์ สิ่งของ

P1=ผลงานที่สำเร็จออกมาคือหนังสือ
P2=ความเห็นของคนผู้ที่เกี่ยวข้อง/ผู้รับรอง

A= Area ขอบเขตที่จะกระทำหรือศึกษา กรอบงาน กรอบสิ่งที่ต้องศึกษา

A1= เนื้อหา >รถยนต์>โบราณ>รูปแบบ
A2= เวลาของเนื้อหา period >รถยนต์>โบราณ>ปี/รุ่น...ถึง....
A3= ประเภท-เงื่อนไขของงาน หนังสือ... /พ็อกเก็ตบุ๊ก/เย็บเล่ม/ที่ระลึกงานศพ..สำหรับบุคคลที่รักและต้องการสะสม-

นำข้อมูลไปใช้.....
T=time เช่นปีที่ทำศึกษา รถยนต์ประเภทนั่งในปีคศ....
   
และทำตาราง คำนวณค่าใช้จ่ายงบประมาณการวิจัย โดยใช้ Spreadsheet


บันทึกการเรียนการสอนครั้งที่ 6

    สัปดาห์นี้อาจารย์แนะนำการใช้งาน Microsoft word 2010เริ่มจากการเมนู
"Get adigital ID"  ซึ่งเป็นการรับรองเอกสารว่าเป็นของเรา  โดยเราสามารถ
กรอกชื่อ e-mail ชื่อสถาบัน และสถานที่  สามารถใส่คุณสมบัติต่างๆได้ เช่น
ชื่อเรื่อง คำสำคัญในการค้นหา(tags),คำอธิบาย และอื่นๆ และเมื่อเราเซฟไฟล์
แล้ว  รายละเอียดต่างๆจะดูได้เมื่อเราคลิกขวาที่ชื่อไฟล์>properties>sumary
นอกจากนี้  Microsoft word 2010 ยังสามารถตั้งค่าการจำกัดเอกสารให้เราเป็น
ผู้แก้ไขได้คนเดียวได้อีกด้วย
     จากนั้นอาจารย์ได้สอนวิธีการรักษาสิทธิ์ของงานเราเองโดยการใส่ลายน้ำ
ไว้ที่พื้นหลังเอกสาร,การตั้งค่าระยะขอบกระดาษ,การย่อหน้า,การตั้งค่าtheme,
การใส่หัวกระดาษ,การใส่เลขหน้าRelated Posts Plugin for WordPress, Blogger...